woensdag 20 juli 2011

Geen beter doelwit mogelijk

Wie het niet alleen aandurft maar er vervolgens ook in slaagt een absoluut topwerk te stelen, en de wereld daardoor met verstomming slaat, die wil daar erkenning voor. Of dit ook voor de dief van De Rechtvaardige Rechters het geval is, weet ik niet. Maar het heeft er alle schijn van. Als je de zaak bestudeert, ontkom je niet aan de indruk dat het de dief om veel meer dan de diefstal en de afpersing alleen te doen was. Hij wilde ook aandacht. En dan had hij geen beter doelwit kunnen kiezen.
Weinig kunstwerken genoten in de eerste dertig jaar van de twintigste eeuw zoveel internationale belangstelling als het Lam Gods. Eeuwenlang had men op de Vlaamse Primitieven neergekeken, maar sinds 1900 beleefden ze een echte revival. De Van Eycks, en vooral het Lam Gods, stonden daarbij voortdurend in de schijnwerpers.
In 1902 organiseerde Brugge bijvoorbeeld de eerste grote tentoonstelling van Vlaamse Primitieven. Zes jaar later publiceerde W.H. J. Weale Hubert and John van Eyck. Their life and works, het resultaat van vijftig jaar onderzoek. Op 9 augustus 1913 onthulde koning Albert I het grote Van Eyck-monument op het pleintje naast de Sint-Baafskathedraal, naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling in Gent. In 1920 werden alle Lam Godspanelen voor het eerst in meer dan honderd jaar met elkaar herenigd. Duizenden mensen kwamen ervoor naar de Sint-Baafskathedraal. Tien jaar later werd vóór de kathedraal een groots Lam Godsspel opgevoerd, ter gelegenheid van het Belgische eeuwfeest. In 1932, twee jaar voor de diefstal, vierde Gent weer feest want dan was het retabel precies vijfhonderd jaar oud.
Wie de kunstroof van de eeuw wilde plegen, kon bijna niet anders dan het Lam Gods te kiezen.

Belgodrome organiseert tijdens de Gentse Feensten nog wandelingen Van Eyck vermist op donderdag 21 juli, zaterdag 23 juli en zondag 24 juli 2011. Inlichtingen en reserveringen op www.belgodrome.be.

Geen opmerkingen: