dinsdag 1 september 2009

De Plantexel-files

Fraai onderzoekswerk van Patricia Den Tandt. De vrouw uit Zulte, die al bijna vijftien jaar naar De Rechtvaardige Rechters zoekt (samen met haar man Willy Nachtergaele), publiceerde op haar website een uitvoerige geschiedenis van Plantexel, een Belgisch bedrijf dat van 1928 tot 1934 palmolieplantages exploiteerde in de toenmalige kolonie Congo.
Arsène Goedertier, hoofdverdachte in de diefstal- en afpersingszaak, was een van belangrijkste aandeelhouders van Plantexel en stond er zelfs vier jaar aan het hoofd.
Het bedrijf bestond amper zes jaar, een kort maar bewogen bestaan. Toeval of niet, het bedrijf ging failliet in het jaar van de diefstal van De Rechtvaardige Rechters.
Tot nog toe was niet al te veel bekend over deze episode van Goedertiers biografie.
Patricia Den Tandt haalde er daarom het Belgisch Staatsblad bij en vond er 21 artikels met statuten, belangrijke wijzigingen en jaarresultaten. Ook uit de kranten haalde ze waardevolle informatie. Ze kreeg bovendien hulp van collega-speurders van het Speurrforum, een website waar veel liefhebbers van de zaak informatie uitwisselen.
De reconstructie van de geschiedenis van Plantexel heeft mijn interesse voor het woelige bedrijf opnieuw gewekt. Ik moet nog verscheidene elementen natrekken maar na een eerste lezing ontkom je niet aan de indruk dat het faillissement van Plantexel Goedertier harder geraakt heeft dan tot nog is aangenomen.
Een link met de diefstal van het Lam Gods-paneel legt Patricia Den Tandt niet. Maar er komt nog meer, belooft ze.